מה חדש‏ > ‏

בארה"ב זו הצעת חוק שאישר הקונגרס

פורסם: 9 בדצמ׳ 2014, 8:53 על ידי: Ami Shlezinger
Streamline Pentagon’s IT procurement through an open-source and modular system design


house-approved-defense-spending-bill-pushes-for-it-modernization
Comments